WeekRIE-Logo

 

Week van de RI&E en Zomeractie 2015

 

Van 15-19 juni 2015 organiseert het landelijke Steunpunt RI&E de eerste ‘Week van de RI&E’ met als thema ‘Bewust ondernemen’. In deze week organiseren branches, adviseurs, opleiders en andere intermediairs door het hele land activiteiten die gerelateerd zijn aan de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). De krachten worden gebundeld om ondernemers bewust aan de slag te laten gaan met de risico’s op het gebied van veilig en gezond werken.

 

Bewust ondernemen

Bij bedrijfsrisico’s denken ondernemers al snel aan financiële risico’s, terwijl een veilige en gezonde werkplek van belang is voor bescherming van werknemers én materieel. Bovendien levert een veilige en gezonde werkplek meerdere voordelen op: bedrijven die actief zijn op het gebied van veilig en gezond werken hebben meer tevreden medewerkers (=productiviteit), een betere positie op de arbeidsmarkt en blijken ook andere processen vaak beter op de rit te hebben.

 

De feiten op een rijtje

  • Ongeveer 50% van de bedrijven in Nederland heeft een getoetste RI&E. Bij bedrijven tot 25 medewerkers is dit ca. 44%, bij bedrijven met meer dan 25 medewerkers is dit ca. 90% (bron: Inspectie SZW – Monitor Arbo in Bedrijf 2014);
  • De blootstelling aan risico’s als fysieke belasting, psychosociale arbeidsbelasting en blootstelling aan stoffen, lawaai en gevaarlijk werk zijn de afgelopen 6 jaar niet gedaald (Arbobalans 2014);
  • Het werkgerelateerde verzuim kostte bedrijven in 2012 ongeveer 5 miljard Euro. (Arbobalans 2014);
  • De geschatte kosten van aan beroepsziekten toe te schrijven verzuimdagen bedragen in totaal circa 1,2 miljard Euro per jaar (Arbobalans 2014).

 

Via www.weekvanderie.nl is de online activiteitenkalender beschikbaar van het steunpunt RIE. Ook Effect Veiligheid BV is supporter van deze Week van de RI&E.

 

Zomeractie

Er mogen op economisch gebied dan gelukkig steeds vaker positieve geluiden zijn, maar voor veel ondernemers is de recessie nog niet helemaal voorbij. Effect Veiligheid draagt mede daarom graag ook een steentje bij aan deze bewustwordingsactie en geeft niet alleen van 15 t/m 19 juni, maar gedurende de hele maand juni èn juli op alle aangevraagde offertes voor uitvoering, update of toetsing van uw RI&E:

10 % korting

Enige voorwaarde voor deze actie is dat de opdracht vóór 1 augustus door ons is ontvangen en uitvoering kan plaatsvinden in 2015. Uiteraard worden deze diensten verricht door daartoe gecertificeerde Kerndeskundigen, waarmee u dus volledig aan de Arbowet voldoet.

 

Vraag daarom snel een offerte aan via 040-7879421,  info@effectveiligheid.nl of bekijk ons overige dienstenaanbod op www.effectveiligheid.nl